יום רביעי, 10 באוגוסט 2022, י"ג אב ה' תשפ"ב
לפרסום חייגו: 08-9255158
כל המבזקים >>
30/07 20:20, משטרת לוד העבירה הבוקר (שבת) תושבת לוד לתחנת משטרה כדי להגן על חייה
30/07 20:57, בית המשפט אישר צו המורה על האשה לשהות במקלט מוגן עד לתאריך 2.8.22
31/07 05:47, ריבוי תקלות סביבתיות בנשר רמלה: מה נושמים התושבים?
31/07 14:00, "הכוח לצמוח" במרכז לגיל הרך ברמלה
31/07 17:00, למען תלמידי לוד: מפגש מיוחד של הנהלת העיר והנהגת ההורים העירונית
01/08 07:00, חגיגת סיום שנה במועדון שרעבי אומנויות לחימה ברמלה
01/08 11:00, נבחרה מנהלת חדשה לאשכול הפיס בלוד
01/08 14:00, תאגיד מי לוד ערוך בהצלחה לאספקת מים בשעת חירום
01/08 17:00, יום עיון נערך לעשרות אבות בית ומזכירות בתי הספר היסודי בלוד
02/08 07:00, לוד- עיר משנה לירושלים, במקום השני אחרי ירושלים!!!
30/07 20:20, משטרת לוד העבירה הבוקר (שבת) תושבת לוד לתחנת משטרה כדי להגן על חייה
30/07 20:57, בית המשפט אישר צו המורה על האשה לשהות במקלט מוגן עד לתאריך 2.8.22
31/07 05:47, ריבוי תקלות סביבתיות בנשר רמלה: מה נושמים התושבים?
31/07 14:00, "הכוח לצמוח" במרכז לגיל הרך ברמלה
31/07 17:00, למען תלמידי לוד: מפגש מיוחד של הנהלת העיר והנהגת ההורים העירונית
01/08 07:00, חגיגת סיום שנה במועדון שרעבי אומנויות לחימה ברמלה
01/08 11:00, נבחרה מנהלת חדשה לאשכול הפיס בלוד
01/08 14:00, תאגיד מי לוד ערוך בהצלחה לאספקת מים בשעת חירום
01/08 17:00, יום עיון נערך לעשרות אבות בית ומזכירות בתי הספר היסודי בלוד
02/08 07:00, לוד- עיר משנה לירושלים, במקום השני אחרי ירושלים!!!
30/07 20:20, משטרת לוד העבירה הבוקר (שבת) תושבת לוד לתחנת משטרה כדי להגן על חייה
30/07 20:57, בית המשפט אישר צו המורה על האשה לשהות במקלט מוגן עד לתאריך 2.8.22
31/07 05:47, ריבוי תקלות סביבתיות בנשר רמלה: מה נושמים התושבים?
31/07 14:00, "הכוח לצמוח" במרכז לגיל הרך ברמלה
31/07 17:00, למען תלמידי לוד: מפגש מיוחד של הנהלת העיר והנהגת ההורים העירונית
01/08 07:00, חגיגת סיום שנה במועדון שרעבי אומנויות לחימה ברמלה
01/08 11:00, נבחרה מנהלת חדשה לאשכול הפיס בלוד
01/08 14:00, תאגיד מי לוד ערוך בהצלחה לאספקת מים בשעת חירום
01/08 17:00, יום עיון נערך לעשרות אבות בית ומזכירות בתי הספר היסודי בלוד
02/08 07:00, לוד- עיר משנה לירושלים, במקום השני אחרי ירושלים!!!
30/07 20:20, משטרת לוד העבירה הבוקר (שבת) תושבת לוד לתחנת משטרה כדי להגן על חייה
30/07 20:57, בית המשפט אישר צו המורה על האשה לשהות במקלט מוגן עד לתאריך 2.8.22
31/07 05:47, ריבוי תקלות סביבתיות בנשר רמלה: מה נושמים התושבים?
31/07 14:00, "הכוח לצמוח" במרכז לגיל הרך ברמלה
31/07 17:00, למען תלמידי לוד: מפגש מיוחד של הנהלת העיר והנהגת ההורים העירונית
01/08 07:00, חגיגת סיום שנה במועדון שרעבי אומנויות לחימה ברמלה
01/08 11:00, נבחרה מנהלת חדשה לאשכול הפיס בלוד
01/08 14:00, תאגיד מי לוד ערוך בהצלחה לאספקת מים בשעת חירום
01/08 17:00, יום עיון נערך לעשרות אבות בית ומזכירות בתי הספר היסודי בלוד
02/08 07:00, לוד- עיר משנה לירושלים, במקום השני אחרי ירושלים!!!
30/07 20:20, משטרת לוד העבירה הבוקר (שבת) תושבת לוד לתחנת משטרה כדי להגן על חייה
30/07 20:57, בית המשפט אישר צו המורה על האשה לשהות במקלט מוגן עד לתאריך 2.8.22
31/07 05:47, ריבוי תקלות סביבתיות בנשר רמלה: מה נושמים התושבים?
31/07 14:00, "הכוח לצמוח" במרכז לגיל הרך ברמלה
31/07 17:00, למען תלמידי לוד: מפגש מיוחד של הנהלת העיר והנהגת ההורים העירונית
01/08 07:00, חגיגת סיום שנה במועדון שרעבי אומנויות לחימה ברמלה
01/08 11:00, נבחרה מנהלת חדשה לאשכול הפיס בלוד
01/08 14:00, תאגיד מי לוד ערוך בהצלחה לאספקת מים בשעת חירום
01/08 17:00, יום עיון נערך לעשרות אבות בית ומזכירות בתי הספר היסודי בלוד
02/08 07:00, לוד- עיר משנה לירושלים, במקום השני אחרי ירושלים!!!
30/07 20:20, משטרת לוד העבירה הבוקר (שבת) תושבת לוד לתחנת משטרה כדי להגן על חייה
30/07 20:57, בית המשפט אישר צו המורה על האשה לשהות במקלט מוגן עד לתאריך 2.8.22
31/07 05:47, ריבוי תקלות סביבתיות בנשר רמלה: מה נושמים התושבים?
31/07 14:00, "הכוח לצמוח" במרכז לגיל הרך ברמלה
31/07 17:00, למען תלמידי לוד: מפגש מיוחד של הנהלת העיר והנהגת ההורים העירונית
01/08 07:00, חגיגת סיום שנה במועדון שרעבי אומנויות לחימה ברמלה
01/08 11:00, נבחרה מנהלת חדשה לאשכול הפיס בלוד
01/08 14:00, תאגיד מי לוד ערוך בהצלחה לאספקת מים בשעת חירום
01/08 17:00, יום עיון נערך לעשרות אבות בית ומזכירות בתי הספר היסודי בלוד
02/08 07:00, לוד- עיר משנה לירושלים, במקום השני אחרי ירושלים!!!
30/07 20:20, משטרת לוד העבירה הבוקר (שבת) תושבת לוד לתחנת משטרה כדי להגן על חייה
30/07 20:57, בית המשפט אישר צו המורה על האשה לשהות במקלט מוגן עד לתאריך 2.8.22
31/07 05:47, ריבוי תקלות סביבתיות בנשר רמלה: מה נושמים התושבים?
31/07 14:00, "הכוח לצמוח" במרכז לגיל הרך ברמלה
31/07 17:00, למען תלמידי לוד: מפגש מיוחד של הנהלת העיר והנהגת ההורים העירונית
01/08 07:00, חגיגת סיום שנה במועדון שרעבי אומנויות לחימה ברמלה
01/08 11:00, נבחרה מנהלת חדשה לאשכול הפיס בלוד
01/08 14:00, תאגיד מי לוד ערוך בהצלחה לאספקת מים בשעת חירום
01/08 17:00, יום עיון נערך לעשרות אבות בית ומזכירות בתי הספר היסודי בלוד
02/08 07:00, לוד- עיר משנה לירושלים, במקום השני אחרי ירושלים!!!
30/07 20:20, משטרת לוד העבירה הבוקר (שבת) תושבת לוד לתחנת משטרה כדי להגן על חייה
30/07 20:57, בית המשפט אישר צו המורה על האשה לשהות במקלט מוגן עד לתאריך 2.8.22
31/07 05:47, ריבוי תקלות סביבתיות בנשר רמלה: מה נושמים התושבים?
31/07 14:00, "הכוח לצמוח" במרכז לגיל הרך ברמלה
31/07 17:00, למען תלמידי לוד: מפגש מיוחד של הנהלת העיר והנהגת ההורים העירונית
01/08 07:00, חגיגת סיום שנה במועדון שרעבי אומנויות לחימה ברמלה
01/08 11:00, נבחרה מנהלת חדשה לאשכול הפיס בלוד
01/08 14:00, תאגיד מי לוד ערוך בהצלחה לאספקת מים בשעת חירום
01/08 17:00, יום עיון נערך לעשרות אבות בית ומזכירות בתי הספר היסודי בלוד
02/08 07:00, לוד- עיר משנה לירושלים, במקום השני אחרי ירושלים!!!
30/07 20:20, משטרת לוד העבירה הבוקר (שבת) תושבת לוד לתחנת משטרה כדי להגן על חייה
30/07 20:57, בית המשפט אישר צו המורה על האשה לשהות במקלט מוגן עד לתאריך 2.8.22
31/07 05:47, ריבוי תקלות סביבתיות בנשר רמלה: מה נושמים התושבים?
31/07 14:00, "הכוח לצמוח" במרכז לגיל הרך ברמלה
31/07 17:00, למען תלמידי לוד: מפגש מיוחד של הנהלת העיר והנהגת ההורים העירונית
01/08 07:00, חגיגת סיום שנה במועדון שרעבי אומנויות לחימה ברמלה
01/08 11:00, נבחרה מנהלת חדשה לאשכול הפיס בלוד
01/08 14:00, תאגיד מי לוד ערוך בהצלחה לאספקת מים בשעת חירום
01/08 17:00, יום עיון נערך לעשרות אבות בית ומזכירות בתי הספר היסודי בלוד
02/08 07:00, לוד- עיר משנה לירושלים, במקום השני אחרי ירושלים!!!
30/07 20:20, משטרת לוד העבירה הבוקר (שבת) תושבת לוד לתחנת משטרה כדי להגן על חייה
30/07 20:57, בית המשפט אישר צו המורה על האשה לשהות במקלט מוגן עד לתאריך 2.8.22
31/07 05:47, ריבוי תקלות סביבתיות בנשר רמלה: מה נושמים התושבים?
31/07 14:00, "הכוח לצמוח" במרכז לגיל הרך ברמלה
31/07 17:00, למען תלמידי לוד: מפגש מיוחד של הנהלת העיר והנהגת ההורים העירונית
01/08 07:00, חגיגת סיום שנה במועדון שרעבי אומנויות לחימה ברמלה
01/08 11:00, נבחרה מנהלת חדשה לאשכול הפיס בלוד
01/08 14:00, תאגיד מי לוד ערוך בהצלחה לאספקת מים בשעת חירום
01/08 17:00, יום עיון נערך לעשרות אבות בית ומזכירות בתי הספר היסודי בלוד
02/08 07:00, לוד- עיר משנה לירושלים, במקום השני אחרי ירושלים!!!

הסיפורים המרכזיים

עמותת מטב תומכת בבני משפחה של קשישים הסובלים מדמנציה ואלצהיימר

עמותת מטב בשיתוף האגף לשירותים חברתיים בעיריית רמלה,  מזמינים את תושבי  והסביבה, להשתתף בקבוצת תמיכה לבני משפחה של קשישים תושבי העיר הסובלים מאלצהיימר ודמנציה.    ההשתתפות במפגשים מתאפשרת כשרות לתושבי העיר ללא תשלום.

עסקים

לוחות